PHÒNG MARKETTING

0947 106 160

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

02386281402

Hỗ trợ kỹ thuật

0382175693

Máy gia đình

BARRIER EXPERT COMPLEX

BARRIER EXPERT COMPLEX

6,700,000đ

6,030,000đ

-10%
BARRIER EXPERT HARD

BARRIER EXPERT HARD

6,500,000đ

5,850,000đ

-10%
BARRIER EXPERT STANDARD

BARRIER EXPERT STANDARD

4,600,000đ

4,140,000đ

-10%
SEJIN AQUA - ĐỎ

SEJIN AQUA - ĐỎ

5,400,000đ

4,968,000đ

-8%
SEJIN AQUA - XANH DƯƠNG

SEJIN AQUA - XANH DƯƠNG

5,400,000đ

4,968,000đ

-8%

Quạt điều hòa

Bộ lọc tòa nhà

Xử lý nước giếng khoan

Xử lý nước giếng khoan

5,000,000đ

4,750,000đ

-5%
Bộ lọc toà nhà

Bộ lọc toà nhà

5,000,000đ

Bộ lọc toà nhà

Bộ lọc toà nhà

24,900,000đ

23,406,000đ

-6%
Bộ lọc toà nhà

Bộ lọc toà nhà

22,000,000đ

Bộ lọc toà nhà

Bộ lọc toà nhà

16,000,000đ

Bộ lọc toà nhà

Bộ lọc toà nhà

6,400,000đ

5,760,000đ

-10%
Bộ lọc toà nhà

Bộ lọc toà nhà

9,490,000đ

8,541,000đ

-10%
Bộ lọc toà nhà

Bộ lọc toà nhà

4,590,000đ

4,222,800đ

-8%

Bình lọc nước

NF - 9DH

NF - 9DH

4,600,000đ

BARRIER PREMIA

BARRIER PREMIA

750,000đ

675,000đ

-10%
BÌNH LỌC MINI N09

BÌNH LỌC MINI N09

650,000đ

585,000đ

-10%
BÌNH LỌC MINI N08

BÌNH LỌC MINI N08

650,000đ

585,000đ

-10%
BÌNH LỌC MINI N07

BÌNH LỌC MINI N07

754,000đ

678,600đ

-10%
BÌNH LỌC MINI N06

BÌNH LỌC MINI N06

654,000đ

588,600đ

-10%
BÌNH LỌC MINI N05

BÌNH LỌC MINI N05

645,000đ

580,500đ

-10%
BÌNH LỌC MINI N051

BÌNH LỌC MINI N051

599,000đ

569,050đ

-5%

Hình ảnh lắp đặt